Amaç ve Hedeflerimiz
15 Ocak 2022

Hastanemizde sürekli gelişim ve verimlilik anlayışını benimseyip Kalite Yönetim Sistemi şartlarına dayanarak çalışanlarımızı eğitimlerle desteklemek.Bilimin tüm olanaklarını, sürekli kalite ve iyileştirme anlayışı ile insanlığın yararına sunmak