Tarihçemiz
13 Ocak 2022

Tarihçemiz
 Hastanemiz 01.02.2002 tarihinden hizmete açılmıştır. Toplam 2.722 m2 kapalı alanı bulunan ve tek blok halinde inşa edilen hizmet binası ilk açıldığı dönemde 30 yatak kapasiteli olarak hizmet vermiştir. 2009 yılında 20 yatak kapasitesine düşürülmüş olup, 2010 yılında 25 yatağa çıkarılarak bugünkü halini almıştır. E1 rol grubunda bulunan hastanemizde dört ana branş olan, Çocuk Hastalıkları, İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum branşlarının yanı sıra Aile Hekimliği uzmanlığı ve Anestezi Uzmanlığı kadroları bulunmaktadır.  1 ameliyathane salonu ve 1 doğum salonu bulunmaktadır. 2 Diş hekimi ile hizmet veren diş polikliniği 2010 yılından itibaren protez hizmetlerini vermektedir. Acil servisinde 24 saat nöbetçi 1 Pratisyen hekimin kaldığı hastanemizde 1 adet nakil ambulansı ve 1 adet evde bakım aracı bulunmaktadır. 2011 yılında eski Toplum Sağlığı Merkezi binasının boşalması sebebiyle idari birimler buraya taşınmış ve ek hizmet binası gibi hizmet vermekte olup, toplam kapalı alan 3.222 m2 ye çıkmıştır.